Zadanie badawcze nr 6

Zadanie badawcze nr 6: Opracowanie kompleksowych, innowacyjnych technologii produkcji artykułów mleczarskich, wytwarzanych z mleka krów, kóz i owiec, spełniających kryteria żywności funkcjonalnej

Kierownik Zadania: Dr hab. Emilia Bagnicka, prof. IGiHZ PAN, e-mail: e.bagnicka@ighz.pl

Jednostki realizująca: IGiHZ PAN (we współpracy z: Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu)

Cel badań:

Celem badań w zadaniu nr 6 jest:

  • opracowanie asortymentu produktów mleczarskich z mleka krowiego, koziego i owczego mogących konkurować z produktami konwencjonalnymi, nie tylko pod względem walorów prozdrowotnych (funkcjonalnych) i smakowych, ale także ceny wyrobu;
  • opracowanie technologii pozyskiwania, kolekcjonowania i konserwacji aseptycznych preparatów siary krów z certyfikatem jakości, pozwalających na maksymalne zachowanie jej wartości biologicznej oraz wytworzenie zestawu preparatów siarowych przydatnych do wykorzystania we wspomaganiu układu immunologicznej zwierząt i człowieka w cenie konkurencyjnej dla obecnie istniejących.

Podzadania w zadaniu badawczym nr 6:

6.1. Opracowanie technologii produkcji wyrobów głównie z mleka krowiego i koziego o podwyższonej wartości funkcjonalnej

6.2. Opracowanie technologii produkcji przetworów z mleka owiec o podwyższonej wartości odżywczej i obniżonej alergenności

6.3. Opracowanie technologii produkcji bioaktywnych preparatów siary krów zachowujących parametry jej wartości biologicznej