Uczestnicy konsorcjum

 1. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (Koordynator Projektu)

  ul. Postępu 36A, Jastrzębiec, 05-552 Magdalenka

http://www.ighz.edu.pl/

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Partner naukowy)

  ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

http://www.sggw.pl/

 1. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk (Partner naukowy)

  ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna

http://www.ifzz.pl/

 1. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego (Partner naukowy)

  Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu

  ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa

http://www.ipmt.waw.pl/

 1. Związek „Polskie Mięso” (Związek branżowy)

  ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

http://www.polskie-mieso.pl/

 1. Zakłady Mięsne „Olewnik-Bis” Sp. z o.o. (Partner przemysłowy)

  Świerczynek 10A, 09-210 Drobin

http://www.olewnik.com.pl/

 1. Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk i Jadwiga Majerowicz (Partner przemysłowy)

  Białykał 38, 63-920 Pakosław

 1. „AGRO-DANMIS” Gramowscy Sp. J. (Partner przemysłowy)

  Bukowiec 34, 64-834 Wyszyny

http://www.danmis.com.pl/

 1. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” (Związek branżowy)

  ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa

http://www.polsus.pl/

 1. Inter Yeast Sp. z o.o. (Partner przemysłowy)

  ul Łęczycka 38, 99-340 Krośniewice