Zadanie badawcze nr 3

Zadanie badawcze nr 3: Pozyskiwanie wieprzowiny o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej spełniającej kryteria żywności funkcjonalne

Kierownik Zadania Tadeusz Blicharski, IGiHZ PAN, e-mail: t.blicharski@ighz.pl

Jednostki realizujące: IGiHZ PAN, SGGW w Warszawie, IFiŻZ PAN, IBPRS (we współpracy z: Instytutem Zootechniki PIB w Balicach).

Cel badań:

Celem badań w zadaniu nr 3 jest opracowanie kompleksowej technologii produkcji mięsa wieprzowego, posiadającego atrybuty żywności funkcjonalnej, z przeznaczeniem na mięso kulinarne i przetwory przy uwzględnieniu kolejnych etapów jego pozyskiwania:

  • rasy (genotypu) zwierząt
  • systemu żywienia zwierząt i utrzymania
  • dodatków paszowych, wpływających na zwiększenie koncentracji składników bioaktywnych
  • warunków transportu zwierząt, uboju i przechowywania mięsa
  • oceny jakości tusz i mięsa oraz oceny sensorycznej mięsa i jego wartości odżywczej jako mięsa kulinarnego i przeznaczonego do przerobu

Podzadania w Zadaniu badawczym nr 3:

3.1. Ocena wartości odżywczej wieprzowiny pozyskiwanej w modyfikowanych warunkach tuczu przy zastosowaniu w żywieniu świń różnych dodatków selenu

3.2. Możliwości zwiększenia zawartości kwasów tłuszczowych o właściwościach prozdrowotnych w mięsie wieprzowym

3.3. Optymalizacja genotypu i metod żywienia świń w celu pozyskiwania wieprzowiny o wysokiej zawartości składników bioaktywnych.

3.4. Wykorzystanie metod molekularnych do weryfikacji genetycznego podłoża cech jakości mięsa wieprzowego

3.5. Określenie komponentów rasowych dających możliwość uzyskania mięsa wieprzowego o standardach żywności funkcjonalnej

3.6. Wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego w żywieniu świń dla uzyskania wieprzowiny o cechach funkcjonalnych

3.7. Ocena przydatności kulinarnej i technologicznej wieprzowiny zależnie od genotypu, warunków utrzymania i żywienia świń

Publikacje naukowe:

1. Blicharski T., Hammermeister A., Skrzymowska K., 2011 – Biożywność a „POLSUS”. InfoPOLSUS 11, 6-10.