Aktualności

19 02.2016

Instrukcje wdrożeniowe

Informujemy, że na stronie internetowej projektu „BIOŻYWNOŚĆ - innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” zostały zamieszczone Instrukcje Wdrożeniowe prezentujące wyniki Projektu. Zachęcamy do odwiedzenia zakładki „Instrukcje wdrożeniowe”  i zapoznania się z wynikami projektu skierowanymi do sektora rolno-spożywczego. Dostęp do pełnej treści Instrukcji Wdrożeniowych i korzystanie z Instrukcji jest bezpłatne, możliwe po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej projektu.

01 01.2016

Polska Nagroda Innowacyjności 2013 dla IGiHZ PAN

Jest nam miło poinformować, że Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2013 za koordynację projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Wręczenie nagrody przyznanej przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję Forum Przedsiębiorczości odbyło się na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości  w Katowicach w dniu 7.11.2013 r.

01 01.2016

Sukces na XXI Giełdzie Polskich Wynalazków Nagrodzonych w roku 2013

Mamy przyjemność poinformować, iż następujące wynalazki:
1. "Sposób wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych o kontrolowanej alergenności" (zgłoszenie patentowe nr P.404630)
2. "Wyrób mięsny wieprzowy i sposób jego wytwarzania" (zgłoszenie patentowe nr P.404881)
3. "Sposób pakowania prozdrowotnych wyrobów wieprzowych" (zgłoszenie patentowe nr P.404882)

01 01.2016

Sukces na 38 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INOVA 2013, Zagrzeb, Chorwacja

Mamy przyjemność poinformować, że wynalazek „Sposób wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych o kontrolowanej alergenności” (zgłoszenie patentowe nr P.404630) opracowany w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego" przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu został nagrodzony Złotym Medalem oraz otrzymał  Certyfikat Specjalny od Delegacji Tureckich na 38 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INOVA 2013 w Zagrzebiu w Chorwacji w dniach 12-17 listopada 2013 roku.

01 01.2016

List Pana Posła Czesława Siekierskiego

01 01.2016

Sukces na 62. Światowych Targach Wynalazczości BRUSSELS INNOVA

Mamy przyjemność poinformować, że wynalazki opracowane w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu zostały nagrodzone medalami na 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA, które odbyły się w Brukseli w dniach 14-16 listopada 2013 r.

Nagrodzone wynalazki:

„Sposób wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych o kontrolowanej alergenności” (zgłoszenie patentowe nr P.404630) – Złoty Medal z Wyróżnieniem

" Wyrób mięsny wieprzowy i sposób jego wytwarzania" (zgłoszenie patentowe nr P.404881) - Srebrny Medal
"Sposób pakowania prozdrowotnych wyrobów wieprzowych" (zgłoszenie patentowe nr P.404882) -Srebrny Medal.