Zadanie badawcze nr 5

Zadanie badawcze nr 5: Pozyskiwanie wołowiny i jagnięcina o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej spełniającej kryteria żywności funkcjonalnej

Kierownik Zadania: Prof. dr hab. Edward Dymnicki, IGiHZ PAN, e-mail: e.dymnicki@ighz.pl

Jednostki realizujące: IGiHZ PAN, IBPRS (we współpracy z: Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie)

Cel badań:

Celem badań w zadaniu nr 5 jest opracowanie kompleksowej technologii produkcji wołowiny i jagnięciny, posiadających atrybuty żywności funkcjonalnej, z uwzględnieniem kolejnych etapów jego pozyskiwania:

  • systemu żywienia zwierząt i utrzymania
  • dodatków paszowych, wpływających na zwiększenie koncentracji składników bioaktywnych
  • oceny sensorycznej i wartości odżywczej wołowiny i jagnięciny

Podzadania w Zadaniu badawczym nr 5:

5.1. Wpływ wybranych suplementów diety na wartość odżywczą wołowiny

5.2. Ocena przydatności lokalnych ras bydła do produkcji wołowiny o podwyższonych walorach prozdrowotnych

5.3. Wpływ systemu utrzymania i wybranych suplementów diety na wartość odżywczą i prozdrowotną jagnięciny

5.4. Opracowanie metody produkcji kulinarnej jagnięciny z wykorzystaniem produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego