Podział zadań badawczych

Projekt składa się z 8 komplementarnych zadań badawczych w ciągu logicznym rozpoczynającym się od badań konsumenckich i eksperckich (Zad. 1) w celu ustalenia wymagań jakimi powinny charakteryzować się surowce i przetwory spożywcze pochodzenia zwierzęcego spełniające kryteria żywności funkcjonalnej. Następne zadania dotyczą sposobów pozyskiwania surowców i produktów nieprzetworzonych pochodzenia zwierzęcego (Zad 2. - mleko, Zad. 3 - wieprzowina, Zad. 4 - mięso drobiu i jaja, Zad. 5 - wołowina i jagnięcina) o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej, obejmujących genetyczne uwarunkowania jakości żywności, wpływ metod żywienia i systemów utrzymania zwierząt oraz ocenę jakości pozyskiwanych surowców i produktów. Kolejne zadania obejmują opracowanie technologii produkcji przetworów z uzyskanego mleka (Zad. 6) oraz przetworów z wieprzowiny (Zad. 7) w ścisłym połączeniu z oceną jakości wytworzonych przetworów w zakresie wartości odżywczej, właściwości prozdrowotnych i jakości sensorycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności na etapie przetwórstwa i przechowywania. Ostatnie zadanie obejmuje badania w zakresie marketingu i promocji wytwarzanych produktów pochodzenia zwierzęcego (Zad. 8).