01 01.2016

Sukces na XXI Giełdzie Polskich Wynalazków Nagrodzonych w roku 2013

Mamy przyjemność poinformować, iż następujące wynalazki:
1. "Sposób wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych o kontrolowanej alergenności" (zgłoszenie patentowe nr P.404630)
2. "Wyrób mięsny wieprzowy i sposób jego wytwarzania" (zgłoszenie patentowe nr P.404881)
3. "Sposób pakowania prozdrowotnych wyrobów wieprzowych" (zgłoszenie patentowe nr P.404882)

opracowane w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu zostały wyróżnione Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalazcze w roku 2013 na arenie międzynarodowej oraz Dyplomami za projekty wynalazcze podczas XXI Giełdy Polskich Wynalazków Nagrodzonych w roku 2013 na Światowych Targach i Wystawach Wynalazczości, która odbyła się  w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniach 11-12 lutego 2014 roku.